شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1387
عشق۱

عشق((کبر ندارد .غرور ندارد))

عشق ازادی است.

عشق هیچ منطقی را نمی شناسد.