پنج‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1387

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد. 

 

هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد. 

 

هیچ چیز انقدر عجیب نیست که ژیش نیاید  

 

و هیچ چیز انقد عجیب نیست که دیر نپاید.