چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387
تنها

به پندار تو :

              جهانم زیباست

                 جامه ام دیباست

                     دیده ام بیناست

                          زبانم گویاست 

                              قفسم هم طلاست  

                 

                               بر این ارزد که دلم تنهاست؟