چهارشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1387
عشق

عشق نه دادنی است و نه گرفتنی .عشق شریک شدنی است.