پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1387
ارزو

دو چیز میتواند ادمی را از تحقق بخشیدن به رویاهایش باز دارد: این که تصور کند رویاها غیر ممکن هستند یا با یک گردش ناگهانی چرخ و فلک درست زمانی که انتظارش را ندارد .ببیند که تحقق انها ممکن شده است