چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387
وقتی مردم

وقتی مردم روی قبرم ننویسید که بودم.

وقتی مردم روی قبرم ننویسید :

                             نه شعری

                                                نه شعاری.

ننویسید که بودم از

                          چه تباری

وقتی مردن اخرین نقطه راهه

نمی خواد سنگ روی قبرم بذارید....

وقتی هر اومدنی رفتنی داره

نمی خواد گل روی قبرم بکارید ...

خیلی وقتا پیش از این

                             مرده بودم

عمری دلمرده

                    به سر برده بودم.

بدون سنگ. بدون نام و نشون

چوب این زندگی رو خورده بودم.

               وقتی مردم

                       روی قبرم

                                 ننویسید که بودم...