چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387
غم بی هم زبانی

مرا در بیستون بر خاک بسپارید که تا شبها

                                 

                                       غم بی همزبانی را برای کوهکن گویم

 

بگویم عاشقم بی همدمم دیوانه ام مستم

                                     

                                       نمی دانم کدامین حال و درد خویشتن گویم

از ان گمگشته من هم نشانی ور ای قاصد

                                      

                                       که چون یعقوب نابینا سخن با پیرهن گویم

تو می ایی به بالینم ولی اندم که در خاکم

                                     

                                        خوشامد گویمت اما در اغوش کفن گویم.